Biologisch

Sinds 1996 is Wil Muskens één van de 400 melkveehouders in Nederland die melk produceren op  biologische wijze. Dit wil zeggen dat het bedrijf geen gebruik maakt van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, preventieve geneesmiddelen of mest van bedrijven uit de gangbare landbouw. In de biologische melkveehouderij wordt minder krachtvoer gebuikt.

Minimaal 60% van het krachtvoer dient biologisch te zijn en daarom wordt in het grasland vaker gebruik gemaakt van klaver. Door het lage bemestingniveau krijgt klaver meer kans om zich te ontwikkelen.

De term “biologisch” geeft aan dat er op een duurzame manier wordt omgegaan met dier en natuur. Er worden geen middelen van buitenaf gebruikt om het natuurlijk evenwicht in stand te houden, het bedrijf functioneert dus in een gesloten kringloop en is dus geheel zelfvoorzienend.  

Deze bedrijfsvoering geeft een andere kijk op het boerenbestaan: dicht bij de natuur geeft een beter gevoel – en dat maakt het werk plezieriger!